Stryn

Stryn dina

Norsk særpreg og egenart

Stryn Møbelindustri AS ble stiftet i 1939 av den gang unge, iherdige karer som hadde gått snekkerskole. Det ble produsert møbler av ulik design og karakter. Fra 1950 til 1970 var bedriften en av de største produsentene av salongbord i landet, og hadde i slutten av 70-årene en produksjon på ca. 20 000 salongbord hvert år.

På 80-tallet var bedriften underleverandør til større aktører innen offentlig miljø, og en betydelig produsent av platemøbler til hotell- og kontraktsektoren. I 1989 ble bedriften overtatt av nye eiere. Etter en kort søkefase, der ulike produkttyper og markedsmuligheter ble vurdert, ble bedriftens strategi og forretningsidé definert og fastlagt.

Stryn Møbelindustri AS skal, i samarbeid med den nødvendige kompetanse, designe, utvikle og produsere særpregede og egenartede møbler. Møblene skal gjenspeile norsk møbel- og håndverkstradisjon i høyt kvalitets- og prisleie. Fra presentasjonen av basisproduktene i Rosmersholmkolleksjonen i 1991, har bedriften fulgt og videreutviklet sin strategi.

 

I dag har Stryn Møbelindustri AS, med sin Rosmersholm- og Hamsunserie, opparbeidet seg en anerkjennelse i det norske møbelmarked som de har grunn til å være stolte av. Bedriften har vært svært aktiv med opplæring av nye møbelsnekkere, og har i alle år hatt lærlinger i bedriften – for å holde kontinuitet og faglig kvalitet.

www.strynmobel.com