Naver

GM 2115

Skandinavisk møbelsnekkertradisjon

Naver Collection ble grunnlagt i 1995. Den opprinnelige forretningsideen var å skape en komplett og homogen møbelkolleksion med respekt for håndverket og dets tradisjoner. Designerne og arkitektene ble nøye utvalgt til å gjøre møbellinjen fullstendig.

I dag framstår Naver Collection som et moderne og tidsriktig merke. Tett samarbeid mellom arkitekter og designere, fabrikker og utsalg, sikrer at møbellinjen konstant er under utvikling.

NAVER Collection har sitt utspring i den flere hundre år gamle skandinaviske tradisjonen der en snekkersvenn som ledd i sin utvikling dro rundt i verden som såkalt Naver.  Naveren måtte i denne perioden ikke komme nærmere sitt hjem enn 50 km. Han var kun utstyrt med det han klarte å bære på ryggen. Som eneste lønn fikk Naverne kost og losji hos de snekkermestre som de jobbet for underveis.

Vi holder fortsatt snekkerfagets og Navernes fine håndverkstradisjoner i hevd. Derfor kaller vi møbelkolleksjonen for Naver Collection.